Phim sex Anjyu Hayashi quên đi những con quỷ, quên Gina, và chỉ có niềm vui với Shanna. Âm nhạc được ầm ĩ như tôi kéo lên nhà, và ai đó đã được nôn ra ban công phòng. Phim sex Anjyu Hayashi phát hiện chúng tôi ngay khi chúng tôi bước vào, và mỉm cười, vẫy tay chào chúng tôi qua. Ông đã phải hét lên để được nghe qua âm nhạc. Bạn mang Shanna, hoặc là Phim sex Anjyu Hayashi này? Dù bằng cách nào, lựa chọn tốt, cái tát vào mặt sau ông đã cho tôi đẩy tôi về phía trước một chút. Anh đẩy một bia trong mỗi bàn tay của chúng tôi, và sau đó nghiêng người Phim sex Anjyu Hayashi ở gần để duy nhất tôi có thể nghe anh. Tự nhiên như ở nhà. Hãy vui vẻ, nhận được điên, nhưng